Tag Archives: Vì sao muỗi bị thu hút nhiều hơn với đèn LED màu lạnh

Vì sao muỗi bị thu hút nhiều hơn với đèn LED màu lạnh?

Vì sao muỗi bị thu hút nhiều hơn với đèn LED màu lạnh?

Muỗi là loại côn trùng có tính hướng sáng cao. Đăt đèn LED có màu nóng sẽ ít thu hút côn trùng hơn so với ...