Tag Archives: tia cực tím

Đèn bắt muỗi sử dụng như thế nào cho hiệu quả?

Đèn bắt muỗi sử dụng như thế nào cho hiệu quả?

Đèn bắt muỗi sử dụng tia cực tím (tia UV), quạt hút gió cùng mùi hương (CO2, hơi nước) tương tự mùi của cơ thể ...