Tag Archives: phát hiện dịch virus Zika tại TP HCM

16 quận huyện TP HCM đã phát hiện dịch Virus Zika

16 quận huyện TP HCM đã phát hiện dịch Virus Zika

Sau 7 tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm Virus Zika đầu tiên, TP HCM đã chính thức công bố dịch trên diện rộng ...