Tag Archives: Đèn diệt côn trùng bị cháy bóng

Đèn diệt côn trùng bị cháy bóng, thay ở đâu?

Đèn diệt côn trùng bị cháy bóng, thay ở đâu?

Tôi sử dụng chiếc đèn bắt muỗi được gần 6 tháng thì nó bị cháy bóng, xin hỏi Đèn diệt côn trùng bị cháy bóng ...