Tag Archives: Đèn diệt muỗi Zika

16 quận huyện TP HCM đã phát hiện dịch Virus Zika

16 quận huyện TP HCM đã phát hiện dịch Virus Zika

Sau 7 tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm Virus Zika đầu tiên, TP HCM đã chính thức công bố dịch trên diện rộng ...