Tag Archives: Cần quan tâm đến ATTP cho nước mắn truyền thống

Cần quan tâm đến ATTP cho nước mắn truyền thống

Cần quan tâm đến ATTP cho nước mắn truyền thống

Chế biến nước mắm được coi là một nghề truyền thống đã có từ lâu ở nước ta. Với nguồn cá tôm tự nhiên dồi ...