Tag Archives: bóng đèn

Công suất của đèn diệt côn trùng

Công suất của đèn diệt côn trùng

Công suất tiêu thụ là chỉ số điện kế ta phải trả trong một giờ sử dụng đèn, nó cho biết mức độ hao điện ...
Tác hại khi sử dụng các ứng dụng đuổi muỗi

Tác hại khi sử dụng các ứng dụng đuổi muỗi

Các ứng dụng đuổi muỗi trên thiết bị di động được phát minh thời gian gần đây như Anti Mosquito Free hay Anti-Mosquito Ultra-Sonic Pro ...