Tag Archives: ruồi

Không thể tha thứ cho loài ruồi

Không thể tha thứ cho loài ruồi

Sau những gì loài ruồi đã gây ra cho con người, thực tế chúng ta không thể tha thứ được cho chúng. Nhiều lúc, chúng ...