Tag Archives: Công suất của đèn diệt côn trùng

Công suất của đèn diệt côn trùng

Công suất của đèn diệt côn trùng

Công suất tiêu thụ là chỉ số điện kế ta phải trả trong một giờ sử dụng đèn, nó cho biết mức độ hao điện ...