Tag Archives: bóng LED

Giải pháp đèn diệt côn trùng tiết kiệm điện

Giải pháp đèn diệt côn trùng tiết kiệm điện

Hệ thống đèn diệt côn trùng trong nhà xưởng đóng vai trò rất quan trọng đến hiệu quả kinh tế và độ an toàn cho ...
Đèn diệt côn trùng QE L6

Đèn diệt côn trùng QE L6

Những sản phẩm đèn diệt côn trùng sử dụng bóng LED bao giờ cũng có sức hút cực kì lớn đối với những khách hàng ...
Tính năng LED có lợi cho đèn diệt côn trùng

Tính năng LED có lợi cho đèn diệt côn trùng

Thị trường bóng LED toàn cầu dự kiến tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2011 lên mức 3,7 tỷ USD năm 2016. Tốc độ tăng ...