Tag Archives: Bóng đèn led

Tính năng LED có lợi cho đèn diệt côn trùng

Tính năng LED có lợi cho đèn diệt côn trùng

Thị trường bóng LED toàn cầu dự kiến tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2011 lên mức 3,7 tỷ USD năm 2016. Tốc độ tăng ...
Tính năng của đèn diệt côn trùng QE 3L – 2

Tính năng của đèn diệt côn trùng QE 3L – 2

Quý khách hàng là những doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, thủy hải sản, các ...